TIEDONJANOON

Tänne on listattu tahoja, joiden sivuilta voit käydä tutustumassa monipuolisesti ilmastonmuutokseen ilmiönä, siihen keksittyihin ratkaisuihin sekä näkökulmiin. Antoisaa tutustumista tärkeän aiheen parissa!

Photocredits: Jenni Ruotsalainen. 

BIOS

BIOS on itsenäinen monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittää kansalaisten ja päättäjien ennakointikykyä. BIOS julkaisi vuonna 2019 ekologisen jälleenrakennuksen aloitteen ja vuonna 2020 siirtymäpolitiikan kojelaudan. BIOS:n blogissa julkaistaan aktiivisesti lausuntoja, tutkimuspohjaisia jäsennyksiä polttavista aiheista ja muita ajankohtaisia tekstejä. 

DEMOS HELSINKI

Demos Helsinki on useiden eri alan asiantuntijoista koostuva vaikuttava ajatushautomo, joka kehittää konkreettisiä ratkaisuja aikamme haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Julkaisuista ja blogista löytyy mielenkiintoista luettavaa esimerkiksi One Planet Economy -kategoriasta.

FINGO

Fingo toimii kattojärjestönä 300 suomalaiselle kansalaisjärjestölle. Fingo on globaalin kansalaiskasvatuksen sekä globaalien kehityskysymysten asiantuntija. Poliittista vaikuttamista kestävämmän tulevaisuuden puolesta tehdään kansainvälisellä tasolla asti. Fingon näkökulmista ilmastonmuutokseen voi lukea alla olevasta linkistä. 

ILMASTOKIRJO.FI

Kehittämiskeskus opinkirjolla on ilmastokirjo.fi -verkkosviut, joista löytyy tietoa ja vinkkejä ilmastoteemojen rakentavaan ja innostavaan käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Sivu on suunnattu erityisesti opettajille ja ohjaajille.

ILMASTOTOIMINTA.FI

Ilmastotoiminta.fi -sivuilta löytyy koottuna ilmastotoiminnan kenttää Suomessa. Työkalu-pakista löytyy ohjeet muun muassa mielipidekirjoituksen kirjoittamiseen, kansalaisaloitteen tai adressin tekemiseen sekä erätauko-dialogin pitämiseen. Sivustolla löytyy monipuolisesti tietoa eri toimintamahdollisuuksista. 

LUONNONVARAKESKUS

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää ratkaisuja biotalouden ja uusien elinkeinojen edistämiseen sekä hoitaa sille kuuluvia lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Luonnonvarakeskuksella työskentelee tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka monitieteisesti ratkovat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Luken sivuilta löytyy tietoa ilmastonmuutoksesta ja Suomen tilanteesta.

SITRA

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevaisuustalo, joka luo Suomelle menestymisen mahdollisuuksia tänään ja huomenna. Sitran visiona on reilu ja kestävä tulevaisuus, jossa hyvinvointia osataan tuottaa maapallon kantokyvyn rajoissa. Sitra ennakoi yhteiskunnan muutostarpeita ja yhdessä kumppaniensa kanssa luo niihin ratkaisuja. Riippumaton julkinen rahasto toimii eduskunnan valvonnassa ja rahoittaa toimintansa peruspääomansa tuotoilla. Työllään Sitra pyrkii mm. vahvistamaan demokratiaa, kehittämään vastuullista datataloutta sekä vastaamaan kolmeen keskeiseen kriisiin: luontokato, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikäyttö. Sitran sivuilta löytyy tietoa mm. ilmastoratkaisuista, kestävästä arjesta sekä ekologisesta jälleenrakennuksesta. 

SUOMEN ILMASTOPANEELI

Suomen ilmastopaneeli on monitieteinen ja itsenäinen asiantuntijaelin, jossa toimii 15 ilmastonmuutoksen kannalta olennaisten tieteiden huippututkijaa. Ilmastopaneelin tehtävät on kirjattu ilmastolakiin (609/2015). Paneeli tukee hallituksen ilmastopolitiikkaa koskevaa päätöksentekoa antamalla suosituksia sekä antamalla lausuntoja ilmastosuunnitelmien luonnoksista. Ilmastopaneelin kannanottoja, lausuntoja, loppuraportteja ja blogia voi lukea paneelin verkkosivuilta.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

SYKE eli Suomen ympäristökeskus tuottaa monialaista ja välttämätöntä tutkimustietoa, asiantuntijapalveluita sekä monitieteistä osaamista julkisen ja yksityisen päätöksenteon käyttöön. Sivuilta löytyy tietoa ilmastonmuutokseen liittyen sekä tietoa muun muassa erilaisista kansainvälisistä verkostoista, joissa SYKE on mukana vaikuttamassa. 

Uusia lähteitä tiedonjanoisille on tulossa ja niitä lisätään sivustolle. Voit myös vinkata sellaisesta meille osoitteeseen info(at)ilmastovaikuttaminen.fi