JÄRJESTÖT JA LIIKKEET

Yhteisössä on voimaa ja se motivoi sekä kannustaa toimimaan. Näissä monipuolisissa järjestöissä ja liikkeissä on tilaa pieniin ja suuriin tekoihin. Käy kurkkaamassa, löydätkö täältä itsellesi sopivan porukan, jossa lähteä mukaan vaikuttamaan!

Photocredits: Jenni Ruotsalainen. 

AMNESTY

Amnesty on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka selvittää ja pysäyttää ihmisoikeusloukkauksia ympäri maailmaa. Amnesty International Suomi nostaa ihmisoikeudet esille myös ilmastokriisin näkökulmasta. Voit osallistua monipuolisesti toimintaan ja hyödyntää omaa osaamistasi. Voit myös  liittyä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan paikallisryhmiin, tukea toimintaa lahjoittamalla, järjestää oman keräyksen ja allekirjoittaa vetoomuksia. 

CHANGE MAKER

Changemaker on Kirkon ulkomaanavun nuorten vaikuttamisverkosto 13-35-vuotiaille. Ilmastovaikuttaminen on yksi keskeinen teema toiminnassa. Changemaker pureutuu epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin rakenteisiin globaalisti nostaen esille heikoimmassa asemassa olevien näkökulmia sekä Suomen roolia ongelmien ratkaisemiseksi. Voit liittyä jäseneksi, osallistua koulutusviikonloppuihin ja Changemaker-iltoihin ajankohtaisista aiheista, tuottaa Globalisti-lehteä sekä kampanjoida vuosittain vaihtuvien teemojen puolesta.

CLIMATE MOVE

Climate Move ajaa Suomen hiilineutraaliutta vuodelle 2035. Climate Move on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisliike, joka vaikuttaa ilmastopolitiikkaan. Liike pysyy ajantasalla ilmastolupausten toteutumisesta sekä siirtymän tapahtumisesta reilusti. Mukaan voi lähteä matalalla kynnyksellä esimerkiksi somessa, osallistumalla ilmastoiltoihin tai tarjoamalla omaa osaamista liikkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

DODO RY

Dodo ry on suomalainen ympäristöjärjestö, jonka toiminnan keskiössä on ilmastonmuutoksen hillintä. Voit tehdä unelmamatkoja hiilineutraaliin tulevaisuuteen, hakea mukaan ilmastomentoritoimintaan sekä oppia ilmaston ja median suhteesta. Toiminta keskittyy kaupunkialueille. Helsingissä on monipuolisesti toimintaa, kuten kaupunkiviljelyä, keikkoja ja Urban Dinner hävikkiruuasta joka toinen tiistai. Paikallisryhmiä on myös Tampereella ja Oulussa. 

EETTI

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) auttaa kuluttajia, yrityksiä ja päättäjiä kohti vastuullisuutta. Eetti edistää oikeuden mukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista. Voit liittyä jäseneksi, pyytää Eetin kouluvierailulle, ryhtyä some-aktivistiksi sekä tukea toimintaa lahjoittamalla.

ELOKAPINA

Elokapina pyrkii ilmastonmuutoksen hidastamiseen käyttäen suoraa toimintaa,  joka pohjaa ehdottoman väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen. Paikallisryhmiin voi liittyä ympäri Suomen. Lisäksi mukaan voi lähteä esimerkiksi avointen tapahtumien, Helsingin XR Universityn tai Elokapina nuoret ryhmän kautta. 

FRIDAYS FOR FUTURE

Fridays For Future Finland on nuorten ilmastoliike Suomessa. Kyseessä on perjantaisin järjestettävä koululakko, jolla vaaditaan päättäjiltä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja tulevaisuuden pelastamiseksi. Fridays For Future sai alkunsa Greta Thunbergin lakosta Ruotsin parlamentin edessä. Tämän jälkeen lakosta on kasvanut rauhanomainen liike ympäri maailman.

GREEN LIVING MOVEMENT SUOMI

Green living movement (GLM) Suomi tukee GLM Sambian ja Swazimaan maaseudun yhteisöjen kestävää kehitystä. Tavoitteena on edistää yhteisöjen taloudellista toimeentuloa ympäristö huomioiden. Toiminta on alun perin lähtenyt liikkeelle GLM Sambiasta ja yhteisöt ovat mukana hankkeiden eri toteutusvaiheissa. Vapaaehtoisena pääset toteuttamaan kehitysyhteistyöhankkeita tai vaikkapa varain- ja jäsenhankintaa. Liittymällä jäseneksi voi myös tukea toimintaa. 

GREENPEACE SUOMI

Greenpeace Suomen toiminta ratkoo myös ilmastonmuutosta metsien ja merien suojelun lisäksi. Voit allekirjoittaa vetoomuksia, tukea työtä lahjoittamalla sekä tilata uutiskirjeen kotisohvaltakin käsin. Vapaaehtoistoimintaan voivat liittyä kaikki täysi-ikäiset, ja toiminta sisältää esimerkiksi kampanjatapahtumien järjestämistä sekä päättäjille viestimistä.

HIILIVAPAA SUOMI KAMPANJA

Kampanja vaatii vastuunkantoa Suomen suuripäästöisimmiltä yrityksiltä, jotta ne toimisivat Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Tällä hetkellä kampanja on kohdistettu suomalaiseen valtionyhtiö Fortumiin, sillä sen omistuksessa on Uniperin kautta valtavia määriä hiilivoimaloita. Voit vaikuttaa somessa, tilata uutiskirjeen, lahjoittaa sekä liittyä vapaaehtoiseksi kampanjan tekoon!

ILMASTORINTAMA

Ilmastorintama keskittyy ilmastokriisin ratkaisemiseen systeemisen ja yhteiskunnallisen muutoksen kautta eri ammattikuntien erityisosaamisen avulla. Tällä hetkellä on olemassa psykologien, insinöörien, IT-ammattilaisten ja taiteilijoiden ilmastorintamat. Muidenkin ammattikuntien henkilöt voivat osallistua keskusteluun niille varatuille alustoilla, ja uusia eri alojen ilmastorintamia on mahdollista perustaa.

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS

Jyväskylän kestävä kehitys (Japa) edistää jyväskyläläisten kestävää elämäntapaa niin asukkaiden kuin kunnankin tasolla. Voit lainata maksutta lastipyörän käyttöösi 1-3 päiväksi, saada konkreettisia vinkkejä arjen ilmastotekoihin sekä jäteneuvontaa vaikkapa taloyhtiön kokouksiin.

LUONTO-LIITTO

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten liitto, jossa toimii ilmasto-ryhmä. Ilmasto-ryhmällä on paikallisryhmiä, joihin ovat tervetulleita kaikki ikään katsomatta ja omana itsenään. Ilmasto -ryhmä tähtää ilmastopolitiikkaan vaikuttamiseen ja kestävän kulttuurin luomiseen. Toiminta on omaehtoista ja voi sisältää esimerkiksi mielenosoituksen järjestämistä, nettivaikuttamista sekä kantaa ottavia tempauksia.

NATUR OCH MILJÖ

Delta i klimataktivism på svenska! Bli medlem i Natur och Miljö för att visa att du står på naturens sida. Medlemskap i en miljöorganisation signalerar att det här är ett viktigt tema i vårt samhälle. Ju flera vi är, desto större inverkan har vi hos beslutsfattare. Vill du träffa andra som vill lära sig mer och kanske ordna en svenskspråkig filmkväll om klimatet? Diskutera och förstå aktuell miljöpolitik, och kanske bli inspirerad till att skriva en insändare eller kontakta en lokalpolitiker för att ställa knepiga frågor om dåliga beslut? Kom med och grunda ett nätverk för klimataktivism på svenska! Genom digitala kanaler och virtuella möten möjliggör vi deltagande från alla håll i Finland.

NUORTEN AGENDA 2030

Nuorten Agenda 2030 mahdollistaa nuorille osallistumisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen Suomessa ja globaalisti. Järjestö osallistuu myös Kestävän kehityksen ja Kehityspoliittisen toimikunnan kokouksiin sekä ajankohtaisiin kestävän kehityksen tavoitteita tukeviin tapahtumiin. Hallitustoimintaan voivat hakea 15-28-vuotiaat nuoret.

PROTECT OUR WINTERS

Ilmastonmuutos uhkaa talviurheilua. Protect Our Winter (POW) Finland kannustaa kaikkia, joille talviurheilu on lähellä sydäntä kuten myös alan yrityksiä ja yhteisöjä osallistumaan talvien pelastamiseen. Voit liittyä vapaaehtoiseksi, jäseneksi sekä seurata POWin polkua talvien säilymiseksi.

SIEMENPUU-SÄÄTIÖ

Siemenpuu -säätiö tukee muun muassa globaalin etelän järjestöjen ilmastoon ja uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita sekä viestii Suomessa globaalin etelän näkemyksistä ja ilmastotoimista. Voit lukea blogia, lahjoittaa tai liittyä vapaehtoisryhmään.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO

SLL eli Suomen luonnonsuojeluliitto on suojellut ansiokkaasti jo 80 vuoden ajan suomalaista luontoa. Puoluepoliittisesti sitoutumaton, avoin ja demokraattinen kansalaisjärjestö vaikuttaa kaikilla päätöksenteon tasoilla Suomessa. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 1,5 asteeseen ja sen mukainen politiikka on yksi SLL:n tavoitteista. Voit tukea toimintaa lahjoittamalla, liittymällä jäseneksi sekä toimimalla vapaaehtoisena paikallisyhdistyksissä, joita löytyy 160 kappaletta ympäri Suomen.

SUOMEN YK-NUORET

Suomen YK-nuoret on nuorten ja opiskelijoiden järjestö, joka nostaa esille YK:n, kestävän kehityksen ja nuorten osallistamisen merkityksen niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. YK-nuoret toimivat kattojärjestönä kuudelle jäsenjärjestölle ympäri Suomen. Osallistua voi esimerkiksi tapahtumiin, kuten Nuorten rauhan viikkoon tai Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivään sekä auttaa tapahtumien järjestämisessä. Voit myös hakea hallituksen jäseneksi.

TUNNE RY

Tunne ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Tarjoamme mahdollisuuksia ilmaston- ja ympäristönmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn. Haluamme tehdä sen luottamuksellisesti ja puolueettomasti yksilön taustasta ja suhtautumisesta riippumatta. Toimintaa kehittävät ja toteuttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Järjestettyyn toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä, mutta voit myös liittyä jäseneksi sekä tukea toimintaa lahjoittamalla. 

VEGAANILIITTO

Vegaaniliitto edistää eläinten oikeuksia lisäämällä tietoa veganismista ja vegaanisesta ruoasta.  Vegaanisella ruoalla tarkoitetaan ruokaa, joka ei sisällä ollenkaan eläinperäisiä ruoka-aineita. Vegaaninen ruokavalio on samalla myös ilmastoteko. Lisätietoa vegaanisesta ruokavaliosta ja veganismista löytyy heidän kotisivuiltaan. Voit myös liittyä jäseneksi ja/tai osallistua paikallisryhmän toimintaan!

WWF SUOMI

WWF Suomi suojelee luontoa myös ilmastonmuutoksen seurauksilta. Voit muun muassa allekirjoittaa vetoomuksia, tilata sähköpostiisi uutiskirjeen tai vapaaehtoisena osallistua monipuolisiin talkoisiin. Voit tukea toimintaa lahjoittamalla kertaluontoisesti tai liittymällä WWF-kummiksi esim. ilmaston saimaannorpan tai sademetsän hyväksi. WWF Nuoret inspiroivat kestävään ruoankulutukseen ja toimintaa löytyy Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. WWF Nuorten vapaaehtoiset toimivat monipuolisissa toimintaryhmissä, kuten nettisivu- ja poliittisen vaikuttamisen tiimeissä ja vaikuttavat myös kansainvälisesti.

YMPÄRISTÖKASVATUSJÄRJESTÖ

FEE SUOMI

FEE Suomi edistää, kehittää ja tukee ympäristökasvatusta Suomessa. Järjestön koordinoima Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa päiväkodeille, kouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille kattavaa tukea mm. ilmastokasvatukseen. Vihreässä lipussa lapset ja nuoret kehittävät toimintayksikkönsä arkea kestävämmäksi teema kerrallaan yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa. Kaikille avoin opas ilmastokasvatukseen sekä Ilmastonmuutos ja Etelän äänet -materiaali auttavat perehtymään ilmastonmuutokseen toiminnallisesti. Voit kannustaa omaa oppilaitostasi liittymään mukaan ohjelmaan.

Lähde rohkeasti mukaan kokeilemaan toimintaa, joka vaikuttaa kiinnostavalta! Joskus kenkiä täytyy sovittaa useammat ennen kuin löytyy sopivat. 

Tiedätkö ilmastonmuutosteeman parissa työskentelevän järjestön tai liikkeen, jota ei vielä löydy sivuiltamme?
Vinkkaa siitä meille osoitteeseen info(at)ilmastovaikuttaminen.fi